Polsko-Ukraiński Słownik Elektroniczny

українська
szukaj każdego wyrazu szukaj wystąpienia form słowa

Wyszukiwanie w słowniku

Jest kilka sposobów wyszukiwania.
 • Jeżeli żadna z dodatkowych opcji nie jest włączona, to wyszukiwany jest cały wprowadzony do okienka ciąg, łącznie ze spacjami, np. ciąg "nie ma" zwróci jedno wyrażenie hasłowe "nie ma".
 • Jeżeli jest zaznaczona opcja szukaj każdego wyrazu, to wprowadzony ciąg "nie ma" zwróci dwa słownikowe hasła: "nie" i "ma".
 • Jeżeli zaznaczona jest opcja szukaj wystąpienia form słowa, to zwracana jest lista haseł, w których występuje dany wyraz bądź któraś z jego form, wyodrębnionych w tekście słownika, np. forma dopełniacza "lasku" zwróci hasło "lasek"; ciąg "ma" zwróci hasła "ma, mój, nie ma".
 • Powstanie słownika

  Polsko-ukraiński słownik elektroniczny jest wynikiem współpracy między Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Ukraińskim Funduszem Lingwistyczno-Informacyjnym Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w latach 2005-2009. Wersja elektroniczna jest oparta na przestarzałym i ideologicznie motywowanym wydaniu papierowym "Słownika polsko-Ukraińskiego", opracowywanego w latach 1950-tych w Kijowie pod redakcją Łucji Humeckiej, który jest obecnie rarytasem bibliograficznym. Jest to słownik polsko-ukraiński liczący największą liczbę haseł z pośród wszystkich innych dla tej pary języków, i jego wartości merytorycznej nie można przecenić. Prace redakcyjne, oprócz technicznej procedury dygitalizacji i korekty tekstu liczącego łącznie ok. 1800 stron (3 techniczne tomy), polegały również na:
 • deideologizacji Słownika na poziomie zawartych haseł, ich opisu stylistycznego i przytaczanych ilustracji użycia;
 • usunięciu licznych rusycyzmów i polonizmów i zamianie ich na odpowiedniki z literackiego języka ukraińskiego;
 • poprawianiu błędów merytorycznych;
 • usuwaniu haseł przestarzałych (albo dodawanie czy modyfikacja ich opisu stylistycznego);
 • modyfikacji nazw geograficznych zgodnie z obecną mapą polityczną;
 • uszeregowaniu haseł w kolejności częstotliwości ich użycia.
 • Obecnie udostępniona wersja eksperymentalna Słownika liczy 30 tys. najczęściej występujących haseł w Korpusie Języka Polskiego IPI PAN. Nad projektem pracowali ze strony ukraińskiej Ihor V. Shevchenko oraz Roman Tymoshuk, ze strony polskiej Natalia Kotsyba. Oprogramowanie do słownika stworzył Andriy Mykulyak.

  W planach na przyszłość:

 • podłączenie słownika gramatycznego języka polskiego, który pozwoli wyprowadzić wyraz hasłowy z dowolnej formy tego wyrazu;
 • opracowanie nowych pól terminologicznych, takich jak informatyka, finansy, prawo, itd.;
 • rozszerzenie słownika o kolejne hasła zawarte w wersji papierowej;
 • automatyczna ekstrakcja ekwiwalentów tłumaczeniowych za pomocą Polsko-ukraińskiego korpusu równoległego;
 • umożliwienie wyszukiwania w odwrotną stronę, także z podłączeniem ukraińskiego słownika gramatycznego.
 • Natalia Kotsyba