Польсько-український електронний словник

wersja polska
шукай кожне слово повнотекстовий пошук

Пошук у словнику

Є декілька способів пошуку.
 • Якщо жодна з додаткових можливостей не є увімкнена, то шукається цілий введений до віконця ланцюжок, включно із пробілами, напр. ланцюжок "nie ma" видасть одну словникову статтю "nie ma".
 • Якщо зазначено можливість шукай кожне слово, то введений ланцюжок "nie ma" поверне дві словникові статті: "nie" і "ma".
 • Якщо зазначено можливість повнотекстовий пошук, то повертається список словникових статей, у котрих появляється задане слово або будь-яка з його форм, вказаних у тексті словника, напр. форма родового відмінка "lasku" поверне словникову статтю "lasek"; ланцюжок "ma" поверне словникові статті "ma, mój, nie ma".
 • Поява словника

  Польсько-український елекронний словник є результатом співпраці між Інститутом славістики Польської академії наук та Українським мовно-інформаційним фондом Національної академії наук України у 2005-2009 роках. Електронна версія словника ґрунтується на матеріалах застарілого й заідеологізованого видання "Польсько-українського словника", що укладався у 1950-тих роках у Києві під редакцією Лукії Гумецької, та паперова версія котрого зараз є бібліографічним раритетом. Цей словник є найповнішим з-посеред усіх інших для польсько-української мовної пари, і це лише одна з причин, чому його вартість важко переоцінити. Редакційна робота, окрім рутинної технічної процедури оцифровування та коректи тексту, що складається в цілому з близько 1800 сторінок (3 технічні томи), полягала також у:
 • деідеологізації словника на рівні реєстрових одиниць, їх опису та стилістичних приміток;
 • усуненні ряду русицизмів і полонізмів та замінюванні їх літературними еквівалентами сучасної української мови;
 • виправленні помилок перекладної відповідності;
 • видаленні застарілих термінів (або доповненні чи зміні їх стилістичного опису);
 • зміні географічних назв у відповідності із сучасною політичною картою світу;
 • ранжуванні слів у порядку частоти їх використання.
 • Доступна на цьому сайті експериментальна версія словника містить 30 тисяч найчастотніших слів польської мови з Корпусу польської мови IPI PAN. Над проектом працювали з українського боку Ігор В. Шевченко та Роман Тимошук, з польського боку Наталія Коциба. Програмне забезпечення створив Андрій Микуляк.

  У планах на майбутнє:

 • підключення граматичного словника польської мови, що дасть можливість виводити та шукати основну форму слова з довільної заданої його форми;
 • розробка нових термінологічних підсловників, а саме комп'ютерні науки, фінанси, право і т.д.
 • розширення словника за рахунок решти слів з паперової версії;
 • автоматизована та ручна екстракція перекладних еквівалентів за допомогою Польсько-українського паралельного корпусу;
 • пошук у зворотній бік, з підключенням українського граматичного словника.
 • Наталя Коциба.