Menu

Podziękowania

Powstanie nowej wersji Korpusu zostało możliwe dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, numer projektu badawczego N N104 0403 33, w latach 2007-2009.

Autorzy projektu chcieliby także serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomagali przy tworzeniu korpusu, dostarczając teksty czy inne materiały albo udzielając rad:

Katarzyna Kotyńska
Anna Łazar
Helena Krasowska
Milena Hebal-Jezierska
Ola Hnatiuk
Jarosław Hrycak
Natalia Jakowenko
Julia Domitrak
Oksana Łozynska
Iryna Frys (cytaty)
Mykoła Perun
Wołodymyr Łychota
Jakub Miziołek
Janusz S. Bień
Adam Przepiórkowski
Maciej Piasecki
Adam Radziszewski
Milena Hebal-Jezierska
Jakub Ber
Robert Przybysz
Zygmunt Saloni
Ihor W. Szewczenko
Wołodymyr Shyrokow
Ołeksandr Rabułec
Olha Szypniwska
Ruprecht von Waldenfels
Marcin Woliński
Andriy Mykulyak
Myrosława Tasinkewycz
Oresta Tymczyszyn
Veronika Kocyba (logo projektu)
Ołeksandr Skydan

i inni, o których w tej chwili nie wspomnieliśmy.

© tuurma 2005-2007, natko 2009-2011